فروش356متر سوله در آزادگان
برای فروش
فروش356متر سوله در آزادگان
زمین: 10,000 متر
سوله: 356 متر
تهران، شهرک صنعتی پدر، آزادگان
فروش 75متر مغازه در آزادگان
برای فروش
فروش 75متر مغازه در آزادگان
زمین: 75 متر
سوله: 0 متر
تهران، شهرک صنعتی پدر، آزادگان
فروش 300متر زمین در آزادگان
برای فروش
فروش 300متر زمین در آزادگان
زمین: 300 متر
سوله: 170 متر
تهران، شهرک صنعتی پدر، آزادگان
فروش 13000متر سالن در ماهدشت
برای فروش
فروش 13000متر سالن در ماهدشت
زمین: 13,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، شهرک صنعتی پدر، آزادگان