فروش 4400متر تجاری در جاده ساوه
برای فروش
فروش 4400متر تجاری در جاده ساوه
زمین: 4,400 متر
سوله: 1,800 متر
تهران، جاده ساوه
فروش500متر سالن در جاده ساوه
برای فروش
فروش500متر سالن در جاده ساوه
زمین: 1,760 متر
سوله: 500 متر
تهران، جاده ساوه
فروش 250متر سوله در جاده قدیم ساوه
برای فروش
فروش 250متر سوله در جاده قدیم ساوه
زمین: 5,000 متر
سوله: 250 متر
تهران، جاده ساوه