فروش 400متر زمین در شاهد شهر
برای فروش
فروش 400متر زمین در شاهد شهر
زمین: 400 متر
سوله: 240 متر
تهران، سایر
فروش کارخانه تولیدی دستمال کاغذی در شهرک صنعتی مسجد سلیمان
برای فروش
فروش کارخانه روغن کشی زیتون 2950متری درشهرک صنعتی گرگان
برای فروش
فروش کارخانه روغن کشی زیتون 2950متری درشهرک صنعتی گرگان
زمین: 2,950 متر
سوله: 950 متر
تهران، سایر