فروش واجاره 60متر تجاری در هفده شهریور
برای فروش
فروش واجاره 60متر تجاری در هفده شهریور
زمین: 60 متر
سوله: 60 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش 90متر سوله در هفده شهریور
برای فروش
فروش 90متر سوله در هفده شهریور
زمین: 90 متر
سوله: 90 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش60متر تجاری در خیابان هفده شهریور
برای فروش
فروش60متر تجاری در خیابان هفده شهریور
زمین: 60 متر
سوله: 60 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش5طبقه ساختمان در جاده قدیم
برای فروش
فروش5طبقه ساختمان در جاده قدیم
زمین: 100 متر
سوله: 0 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش 120متر کارگاه در خیابان هفده شهریور
برای فروش
فروش 120متر کارگاه در خیابان هفده شهریور
زمین: 180 متر
سوله: 120 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش 90متر کارگاه در خیابان هفده شهریور
برای فروش
فروش 90متر کارگاه در خیابان هفده شهریور
زمین: 90 متر
سوله: 90 متر
تهران، خیابان 17شهریور