اجاره 280متر سوله در خیابان جوشن
برای فروش
اجاره 280متر سوله در خیابان جوشن
زمین: 560 متر
سوله: 280 متر
تهران، خیابان جوشن
فروش 130متر سوله در فتح
برای فروش
فروش 130متر سوله در فتح
زمین: 264 متر
سوله: 130 متر
تهران، خیابان جوشن