فروش 10000متر زمین در کهریزک
برای فروش
فروش 10000متر زمین در کهریزک
زمین: 10,000 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی کهریزک
فروش7500متر زمین درکهریزک
برای فروش
فروش7500متر زمین درکهریزک
زمین: 7,500 متر
سوله: 700 متر
، منطقه صنعتی کهریزک