فروش2160متر زمین در کهریزک
برای فروش
فروش2160متر زمین در کهریزک
زمین: 2,160 متر
سوله: 700 متر
تهران، کهریزک
فروش12500متر زمین در کهریزک
برای فروش
فروش12500متر زمین در کهریزک
زمین: 12,500 متر
سوله: 0 متر
تهران، کهریزک
فروش 900متر زمین در کهریزک
برای فروش
فروش 900متر زمین در کهریزک
زمین: 900 متر
سوله: 400 متر
تهران، کهریزک