فروش یا اجاره5725متر زمین در تهرانپارس
برای فروش
فروش یا اجاره5725متر زمین در تهرانپارس
زمین: 5,725 متر
سوله: 4,000 متر
، محدوده شرق تهران
فروش 1000متر زمین در خیابان قزوین
برای فروش
فروش 1000متر زمین در خیابان قزوین
زمین: 1,000 متر
سوله: 0 متر
، محدوده شرق تهران