فروش 283000متر زمین در اتوبان تهران قم
برای فروش
فروش 283000متر زمین در اتوبان تهران قم
زمین: 283,000 متر
سوله: 70,000 متر
، محدوده جنوب تهران
فروش 3600متر سوله در خیابان شوش تختی
برای فروش
فروش 3600متر سوله در خیابان شوش تختی
زمین: 4,000 متر
سوله: 3,600 متر
، محدوده جنوب تهران
فروش 4000متر زمین در شهر آفتاب جاده تهران قم
برای فروش
فروش 4000متر زمین در شهر آفتاب جاده تهران قم
زمین: 4,000 متر
سوله: 0 متر
، محدوده جنوب تهران
فروش 190متر سوله در منطقه صنعتی ده خیر ورامین
برای فروش
فروش 190متر سوله در منطقه صنعتی ده خیر ورامین
زمین: 202 متر
سوله: 190 متر
، محدوده جنوب تهران