فروش4200 زمین در شهریار
برای فروش
فروش4200 زمین در شهریار
زمین: 4,200 متر
سوله: 1,350 متر
، شهرک صنعتی گلگون
فروش یا اجاره 278متر زمین در گلگون
برای فروش
فروش یا اجاره 278متر زمین در گلگون
زمین: 278 متر
سوله: 210 متر
، شهرک صنعتی گلگون
فروش288متر زمین در گلگون
برای فروش
فروش288متر زمین در گلگون
زمین: 288 متر
سوله: 220 متر
، شهرک صنعتی گلگون