فروش705متر کارگاه در فداییان اسلام
برای فروش
فروش705متر کارگاه در فداییان اسلام
زمین: 705 متر
سوله: 0 متر
، شهر تهران
فروش1500متر کارگاه در آذری
برای فروش
فروش1500متر کارگاه در آذری
زمین: 1,500 متر
سوله: 0 متر
، شهر تهران
فروش 1656متر تجاری درلاله زار
برای فروش
فروش 1656متر تجاری درلاله زار
زمین: 1,656 متر
سوله: 0 متر
، شهر تهران
فروش یا اجاره 217متر مغازه در تهرانپارس
برای فروش
فروش یا اجاره 217متر مغازه در تهرانپارس
زمین: 217 متر
سوله: 0 متر
، شهر تهران
فروش2500متر زمین در نازی آباد
برای فروش
فروش2500متر زمین در نازی آباد
زمین: 2,500 متر
سوله: 0 متر
، شهر تهران
فروش853متر گاراژ در تهران
برای فروش
فروش853متر گاراژ در تهران
زمین: 853 متر
سوله: 0 متر
، شهر تهران
1070متر زمین داخل شهر تهران
برای فروش
1070متر زمین داخل شهر تهران
زمین: 1,070 متر
سوله: 0 متر
، شهر تهران