اجاره و فروش 2000متر زمین در جاده مخصوص
برای فروش
اجاره و فروش 2000متر زمین در جاده مخصوص
زمین: 2,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
اجاره 740متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره
برای اجاره
اجاره 740متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 10,000 متر
سوله: 740 متر
تهران، گرمدره
اجاره 70متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره
برای اجاره
اجاره 70متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره
زمین: 70 متر
سوله: 70 متر
تهران، گرمدره