اجاره 7000متر زمین درهفده شهریور
برای اجاره
اجاره 7000متر زمین درهفده شهریور
زمین: 7,000 متر
سوله: 3,000 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره 430متر سالن در خیابان هفده شهریور
برای اجاره
اجاره 430متر سالن در خیابان هفده شهریور
زمین: 600 متر
سوله: 430 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره 1000متر سوله در خیابان هفده شهریور
برای اجاره
اجاره 1000متر سوله در خیابان هفده شهریور
زمین: 1,050 متر
سوله: 1,000 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش واجاره 60متر تجاری در هفده شهریور
برای فروش
فروش واجاره 60متر تجاری در هفده شهریور
زمین: 60 متر
سوله: 60 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره300متردرخیابان هفده شهریور
برای اجاره
اجاره300متردرخیابان هفده شهریور
زمین: 0 متر
سوله: 300 متر
تهران، خیابان 17شهریور