فروش یا اجاره5725متر زمین در تهرانپارس
برای فروش
فروش یا اجاره5725متر زمین در تهرانپارس
زمین: 5,725 متر
سوله: 4,000 متر
، محدوده شرق تهران