اجاره 1400متر زمین در کرج
برای اجاره
اجاره 1400متر زمین در کرج
زمین: 1,400 متر
سوله: 550 متر
، محمدشهر کرج