فروش یا اجاره 278متر زمین در گلگون
برای فروش
فروش یا اجاره 278متر زمین در گلگون
زمین: 278 متر
سوله: 210 متر
، شهرک صنعتی گلگون