021-66794136-7

سوله یاب

اجاره  انبار در جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
2,000 متر
مساحت سوله:
460 متر
مساحت اداری:
12 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 18,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
25,000 متر
مساحت سوله:
13,000 متر
مساحت اداری:
1,500 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 310,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده مخصوص
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
40,000 متر
مساحت سوله:
3,500 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 75,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در خیابان  جلال (جاده مخصوص )
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
80,000 متر
مساحت سوله:
3,650 متر
مساحت اداری:
300 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 90,000,000 تومان
اجاره انبار عمومی در جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
50,000 متر
مساحت سوله:
1,000 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 32,000,000 تومان
اجاره سوله 3000 متردر جاده مخصوص
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
32,000 متر
مساحت سوله:
3,000 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 72,000,000 تومان
فروش 5900متر در جاده مخصوص
فروش
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
5,900 متر
مساحت سوله:
2,650 متر
مساحت اداری:
200 متر
قیمت: 3,850,000,000 تومان
اجاره 650 متر سوله در جاده مخصوص، مشاعات
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت سوله:
650 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 18,000,000 تومان
اجاره 1200 متر سوله در جاده مخصوص، خیابان سپاه اسلام
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
4,000 متر
مساحت سوله:
1,200 متر
مساحت اداری:
200 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 65,000,000 تومان
اجاره 6000 متر ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج، خیابان عاشری
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
6,000 متر
مساحت سوله:
3,000 متر
مساحت اداری:
400 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 80,000,000 تومان
اجاره 2600 متر سوله در جاده مخصوص، خیابان 54
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
5,000 متر
مساحت سوله:
2,600 متر
مساحت اداری:
250 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 70,000,000 تومان
اجاره 5000 متر ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج، خیابان تعاون
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
5,000 متر
مساحت سوله:
2,650 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 90,000,000 تومان
اجاره 3000 متر در جاده مخصوص کرج، نخ ذرین
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
3,000 متر
مساحت سوله:
2,000 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 80,000,000 تومان
اجاره 3000 متر ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج، نخ ذرین
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
3,000 متر
مساحت سوله:
2,000 متر
مساحت اداری:
400 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 80,000,000 تومان
مشاهده املاک بیشتر