021-66794136-7

سوله یاب

فروش 5900متر در جاده مخصوص
فروش
جاده مخصوص کرج
مساحت کل:
5,900 متر
مساحت سوله:
2,650 متر
مساحت اداری:
200 متر
قیمت: 3,850,000,000 تومان
مشاهده املاک بیشتر