021-66794136-7

سوله یاب

اجاره  ملک در شهرک اسماعیل آباد
پیشنهاد ویژه
اجاره
شهرک صنعتی اسماعیل آباد
مساحت کل:
6,140 متر
مساحت سوله:
3,574 متر
مساحت اداری:
840 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 100,000,000 تومان
مشاهده املاک بیشتر