021-66794136-7
تهران صنعت
شناسه ملک:

اجاره انبار عمومی در جاده قدیم

تهران، تهران، جاده قدیم کرج
ودیعه: 50,000,000 تومان
اجاره: 43,000,000 تومان
توضیحات
سایر امکانات
اطلاعات تماس
021-66794136-7
0912-6985952
021-66794136
info@sooleyab.com