021-66794136-7
تهران صنعت
شناسه ملک:

اجاره انبار عمومی

، ،
توضیحات

ملک مشاع میباشد مناسب انبار میباشد 

سایر امکانات
اطلاعات تماس
021-66794136-7
0912-6985952
021-66794136
info@sooleyab.com