021-66794136-7
تهران صنعت
شناسه ملک:

فروش ملک در جاده قدیم

تهران، تهران، جاده قدیم کرج
قیمت: 6,000,000,000 تومان
توضیحات
سایر امکانات
اطلاعات تماس
021-66794136-7
0912-6985952
021-66794136
info@sooleyab.com