021-66794136-7
تهران صنعت
شناسه ملک:

فروش ملک در جاده قدیم

، ،
توضیحات

210 متر دوطبقه با 100 متر حیاط

سایر امکانات
اطلاعات تماس
021-66794136-7
0912-6985952
021-66794136
info@sooleyab.com