021-66794136-7
تهران صنعت
شناسه ملک: 1

اجاره جاده قدیم

تهران، تهران، جاده قدیم کرج
ودیعه: مجانی
اجاره: مجانی
توضیحات
سایر امکانات
اطلاعات تماس
021-66794136-7
0912-6985952
021-66794136
info@sooleyab.com