فروش 140متر سوله در احمد اباد مستوفی
برای فروش

فروش 140متر سوله در احمد اباد مستوفی

زمین: 303 متر
سوله: 140 متر
تهران، احمدآباد مستوفی
فروش 2000متر زمین خاکی در احمد اباد مستوفی
برای فروش

فروش 2000متر زمین خاکی در احمد اباد مستوفی

زمین: 2,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، احمدآباد مستوفی
فروش3000متر باغ در احمد اباد مستوفی
برای فروش

فروش3000متر باغ در احمد اباد مستوفی

زمین: 3,000 متر
سوله: 500 متر
تهران، احمدآباد مستوفی
فروش 500متر باغ در احمد اباد مستوفی
برای فروش

فروش 500متر باغ در احمد اباد مستوفی

زمین: 500 متر
سوله: 90 متر
تهران، احمدآباد مستوفی
فروش 140متر سالن در احمد اباد مستوفی
برای فروش

فروش 140متر سالن در احمد اباد مستوفی

زمین: 303 متر
سوله: 140 متر
،
فروش 840متر سوله در احمد اباد مستوفی
برای فروش

فروش 840متر سوله در احمد اباد مستوفی

زمین: 840 متر
سوله: 250 متر
تهران، احمدآباد مستوفی
اجاره 280متر سوله در خیابان جوشن
برای فروش

اجاره 280متر سوله در خیابان جوشن

زمین: 560 متر
سوله: 280 متر
تهران، خیابان جوشن
فروش یا اجاره 7000متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش یا اجاره 7000متر زمین در شهریار

زمین: 7,000 متر
سوله: 260 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش1350متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش1350متر زمین در شهریار

زمین: 1,350 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 650متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش 650متر زمین در شهریار

زمین: 650 متر
سوله: 400 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 525متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش 525متر زمین در شهریار

زمین: 525 متر
سوله: 120 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش9000متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش9000متر زمین در شهریار

زمین: 9,000 متر
سوله: 5,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 1200متر سوله در قلعه حسن خان
برای فروش

فروش 1200متر سوله در قلعه حسن خان

زمین: 2,250 متر
سوله: 1,200 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 450متر سوله در قلعه حسن خان
برای فروش

فروش 450متر سوله در قلعه حسن خان

زمین: 1,000 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 1000متر زمین در قلعه حسن خان
برای فروش

فروش 1000متر زمین در قلعه حسن خان

زمین: 1,000 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 1200متر سوله در وردآورد
برای فروش

فروش 1200متر سوله در وردآورد

زمین: 6,000 متر
سوله: 1,200 متر
تهران، وردآورد
فروش 950متر زمین درشهریار
برای فروش

فروش 950متر زمین درشهریار

زمین: 950 متر
سوله: 200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 150متر سالن در جاده مخصوص
برای فروش

فروش 150متر سالن در جاده مخصوص

زمین: 90 متر
سوله: 150 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 3200متر سوله در جاده مخصوص
برای فروش

فروش 3200متر سوله در جاده مخصوص

زمین: 9,800 متر
سوله: 3,200 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش1060متر دامداری در نظراباد
برای فروش

فروش1060متر دامداری در نظراباد

زمین: 1,060 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره