فروش سوله صنعتی و بهداشتی  با مجوز بسته بندی در صفا دشت
برای فروش

فروش سوله صنعتی و بهداشتی با مجوز بسته بندی در صفا دشت

زمین: 3,375 متر
سوله: 1,266 متر
تهران، سایر
فروش 600 مترسوله در خیابان مختاری
برای فروش

فروش 600 مترسوله در خیابان مختاری

زمین: 0 متر
سوله: 600 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش ملک دو طبقه درتهران بتن
برای فروش

فروش ملک دو طبقه درتهران بتن

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش سوله 1000متری در جاده قدیم
برای فروش

فروش سوله 1000متری در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش انبار در جاده مخصوص
برای فروش

فروش انبار در جاده مخصوص

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 907 متر زمین چهار دیواری
برای فروش

فروش 907 متر زمین چهار دیواری

زمین: 907 متر
سوله: 0 متر
تهران، سایر
فروش سوله 107 متری در جاده قدیم
برای فروش

فروش سوله 107 متری در جاده قدیم

زمین: 205 متر
سوله: 107 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش زمین خالی چهار دیواری در جاده مخصوص
برای فروش

فروش زمین خالی چهار دیواری در جاده مخصوص

زمین: 1,067 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش ملک 4200 متری در جاده مخصوص
برای فروش

فروش ملک 4200 متری در جاده مخصوص

زمین: 4,200 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 360 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش 360 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 1,000 متر
سوله: 360 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 800 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش 800 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 2,000 متر
سوله: 800 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 625 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش 625 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 1,001 متر
سوله: 625 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 4000 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش 4000 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 17,000 متر
سوله: 4,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 1200 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش 1200 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 2,520 متر
سوله: 1,200 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 750 متر زمین چهار دیواری در جاده قدیم
برای فروش

فروش 750 متر زمین چهار دیواری در جاده قدیم

زمین: 750 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 245 متر سوله در شهرک صنعتی گلگون
برای فروش

فروش 245 متر سوله در شهرک صنعتی گلگون

زمین: 288 متر
سوله: 245 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 280 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش 280 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 280 متر
سوله: 280 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش سوله 320 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش سوله 320 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 338 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 33 متر مغازه در جاده قدیم
برای فروش

فروش 33 متر مغازه در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش 140 متر سوله در جاده قدیم
برای فروش

فروش 140 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 140 متر
تهران، جاده قدیم کرج