اجاره زمین 6000 متری در فتح
برای اجاره

اجاره زمین 6000 متری در فتح

زمین: 6,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجار 500متر سوله در فتح
برای اجاره

اجار 500متر سوله در فتح

زمین: 10,000 متر
سوله: 500 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره سوله با مساحت های مختلف در بزرگراه فتح
برای اجاره

اجاره سوله با مساحت های مختلف در بزرگراه فتح

زمین: 100,000 متر
سوله: 26,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 3000سوله در قرچک
برای اجاره

اجاره 3000سوله در قرچک

زمین: 15,000 متر
سوله: 3,000 متر
تهران، سایر
فروش, 2000 متر زمین 900سوله در کیلومتر 14
برای فروش

فروش, 2000 متر زمین 900سوله در کیلومتر 14

زمین: 2,000 متر
سوله: 900 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره 765 متر سوله در فتح
برای اجاره

اجاره 765 متر سوله در فتح

زمین: 10,000 متر
سوله: 765 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 600متر سوله بزرگراه فتح
برای فروش

اجاره 600متر سوله بزرگراه فتح

زمین: 800 متر
سوله: 600 متر
تهران، جاده قدیم کرج