قصد اجاره 120سوله برای کار انبار در جوشن
برای اجاره
اجاره 600سوله در قلعه حسن خان
برای اجاره

اجاره 600سوله در قلعه حسن خان

زمین: 0 متر
سوله: 600 متر
،
فروش 2250 متر زمین در اول سعیداباد
برای اجاره

فروش 2250 متر زمین در اول سعیداباد

زمین: 2,250 متر
سوله: 0 متر
تهران، شهریار
فروش ملک 3طبقه در تهران بتن
برای اجاره

فروش ملک 3طبقه در تهران بتن

زمین: 90 متر
سوله: 0 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره سوله 2000 متری درخ 17 شهریور
برای اجاره

اجاره سوله 2000 متری درخ 17 شهریور

زمین: 0 متر
سوله: 2,000 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره سوله 1000متری در بازار آهن شادآباد
برای اجاره

اجاره سوله 1000متری در بازار آهن شادآباد

زمین: 8,000 متر
سوله: 1,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره سوله 3720 متری در جاده مخصوص
برای اجاره

اجاره سوله 3720 متری در جاده مخصوص

زمین: 0 متر
سوله: 3,720 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره بغل سوله در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره بغل سوله در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره زمین 5000 متری در جاده مخصوص
برای اجاره

اجاره زمین 5000 متری در جاده مخصوص

زمین: 5,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره دو سوله 1200 و 1400 متری
برای اجاره

اجاره دو سوله 1200 و 1400 متری

زمین: 3,000 متر
سوله: 1,400 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 250 متر سوله در جاده قدیم
برای اجاره

فروش 250 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 960 متر
سوله: 250 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 120 متر سوله در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 120 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 280 متر
سوله: 120 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 1000 متر سوله در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 1000 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 1,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
معاوضه سوله 270متری با ملک بزرگتر
برای اجاره

معاوضه سوله 270متری با ملک بزرگتر

زمین: 349 متر
سوله: 270 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 4500 متر سوله در 45 متری زرند
برای اجاره

اجاره 4500 متر سوله در 45 متری زرند

زمین: 6,000 متر
سوله: 4,500 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 1860 متر سوله در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 1860 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 2,000 متر
سوله: 1,860 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره بغل سوله در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره بغل سوله در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 600 متر سوله در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 600 متر سوله در جاده قدیم

زمین: 2,000 متر
سوله: 600 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره سوله 4000 متری در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره سوله 4000 متری در جاده قدیم

زمین: 10,000 متر
سوله: 4,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 35 متر بغل سوله در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 35 متر بغل سوله در جاده قدیم

زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج