اجاره 700متر سوله ذر احمد اباد مستوفی
برای اجاره

اجاره 700متر سوله ذر احمد اباد مستوفی

زمین: 20,000 متر
سوله: 700 متر
تهران، احمدآباد مستوفی
اجاره 200مترسالن در شهریار
برای اجاره

اجاره 200مترسالن در شهریار

زمین: 0 متر
سوله: 200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 200متر زمین در شهریار
برای اجاره

اجاره 200متر زمین در شهریار

زمین: 200 متر
سوله: 200 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 300متر زمین در شهریار
برای اجاره

اجاره 300متر زمین در شهریار

زمین: 300 متر
سوله: 230 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 300متر سالن در شهریار
برای اجاره

اجاره 300متر سالن در شهریار

زمین: 300 متر
سوله: 230 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 300متر سوله در قلعه حسن خان
برای اجاره

اجاره 300متر سوله در قلعه حسن خان

زمین: 570 متر
سوله: 300 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 450متر سالن در قلعه حسن خان
برای اجاره

اجاره 450متر سالن در قلعه حسن خان

زمین: 1,000 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش25000زمین گاوداری در صفادشت
برای اجاره

فروش25000زمین گاوداری در صفادشت

زمین: 25,000 متر
سوله: 6,000 متر
، شهرک صنعتی صفادشت
فروش یا اجاره 1500متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش یا اجاره 1500متر زمین در شهریار

زمین: 1,500 متر
سوله: 1,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 740متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره
برای اجاره

اجاره 740متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره

زمین: 10,000 متر
سوله: 740 متر
تهران، گرمدره
اجاره 70متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره
برای اجاره

اجاره 70متر سالن در منطقه صنعتی گرمدره

زمین: 70 متر
سوله: 70 متر
تهران، گرمدره
اجاره 130متر سالن در شهر قدس
برای اجاره

اجاره 130متر سالن در شهر قدس

زمین: 130 متر
سوله: 130 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره700مترسوله در جاده مخصوص
برای اجاره

اجاره700مترسوله در جاده مخصوص

زمین: 4,000 متر
سوله: 700 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره700مترسوله در جاده مخصوص
برای اجاره

اجاره700مترسوله در جاده مخصوص

زمین: 4,000 متر
سوله: 700 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش یا اجاره 1200متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش یا اجاره 1200متر زمین در شهریار

زمین: 1,200 متر
سوله: 700 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 700متر زمین در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 700متر زمین در جاده قدیم

زمین: 700 متر
سوله: 700 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم

زمین: 3,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم

زمین: 3,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 380متر زمین در جاده قدیم
برای اجاره

اجاره 380متر زمین در جاده قدیم

زمین: 380 متر
سوله: 330 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش یا اجاره 2450متر زمین در شهریار
برای فروش

فروش یا اجاره 2450متر زمین در شهریار

زمین: 2,450 متر
سوله: 1,000 متر
، منطقه صنعتی شهریار