اجاره 52متر مغازه در هفده شهریور
برای اجاره
اجاره 52متر مغازه در هفده شهریور
زمین: 52 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 300متر زمین در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 300متر زمین در جاده قدیم
زمین: 300 متر
سوله: 220 متر
تهران، جاده قدیم کرج
30متر کارگاه در جاده قدیم
برای اجاره
30متر کارگاه در جاده قدیم
زمین: 30 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 50 متر تجاری در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 50 متر تجاری در جاده قدیم
زمین: 50 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره550متر سوله در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره550متر سوله در جاده قدیم
زمین: 550 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش یا اجاره 850متر زمین در جاده قدیم
برای فروش
فروش یا اجاره 850متر زمین در جاده قدیم
زمین: 850 متر
سوله: 60 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 230مترسالن در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 230مترسالن در جاده قدیم
زمین: 230 متر
سوله: 230 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره وفروش 13000متر سوله در بلوار معلم
برای فروش
اجاره وفروش 13000متر سوله در بلوار معلم
زمین: 60,000 متر
سوله: 13,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 450متر زمین در احمدآباد
برای اجاره
اجاره 450متر زمین در احمدآباد
زمین: 450 متر
سوله: 400 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 130متر سالن در شهر قدس
برای اجاره
اجاره 130متر سالن در شهر قدس
زمین: 130 متر
سوله: 130 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 700متر زمین در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 700متر زمین در جاده قدیم
زمین: 700 متر
سوله: 700 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم
زمین: 3,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 3000متر دفتری در جاده قدیم
زمین: 3,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 380متر زمین در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 380متر زمین در جاده قدیم
زمین: 380 متر
سوله: 330 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 350متر زیر زمین در جاده قدیم
برای اجاره
اجاره 350متر زیر زمین در جاده قدیم
زمین: 350 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 900متر سالن در جاده قدیم کرج
برای اجاره
اجاره 900متر سالن در جاده قدیم کرج
زمین: 900 متر
سوله: 900 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 60متر واحد اداری در هفده شهریور
برای اجاره
اجاره 60متر واحد اداری در هفده شهریور
زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 50متر مغازه در مهراباد
برای اجاره
اجاره 50متر مغازه در مهراباد
زمین: 50 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره50متر مغازه در هفده شهریور
برای اجاره
اجاره50متر مغازه در هفده شهریور
زمین: 50 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره 3000متر زمین در شهریار
برای اجاره
اجاره 3000متر زمین در شهریار
زمین: 3,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج