فروش زمین در گرمدره
زمین: 4,200 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
اجاره زمین با کاربری پارکینگ در جاده مخصوص
زمین: 10,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش زمین در جاده مخصوص
زمین: 12,500 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش سوله در شهرک صنعتی کاسپین 2
زمین: 4,600 متر
سوله: 3,200 متر
، شهرک صنعتی کاسپین
اجاره انبار در مجموعه در احمدآباد
زمین: 1,000 متر
سوله: 450 متر
تهران، احمدآباد مستوفی
اجاره سوله در آزادگان
زمین: 500 متر
سوله: 500 متر
تهران، آزادگان
فروش صنعتی بر اتوبان ساوه
زمین: 7,000 متر
سوله: 4,500 متر
تهران، جاده ساوه
فروش دو مغازه در شهرک صنعتی گلگون
زمین: 86 متر
سوله: 0 متر
، شهرک صنعتی گلگون
اجاره صنعتی در شهرک استقلال
زمین: 300 متر
سوله: 180 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره اداری در شهرک استقلال
زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش چهاردیواری در جاده مخصوص
زمین: 5,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره صنعتی در فتح 29
زمین: 250 متر
سوله: 150 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره صنعتی در فتح 29
زمین: 225 متر
سوله: 230 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش صنعتی در شهرقدس
زمین: 2,150 متر
سوله: 900 متر
تهران، شهر قدس
فروش صنعتی در 17 شهریور
زمین: 400 متر
سوله: 210 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره سوله در منطقه گل حصار
زمین: 600 متر
سوله: 200 متر
تهران، سایر
فروش صنعتی در بزرگراه فتح
زمین: 5,000 متر
سوله: 200 متر
تهران، جاده قدیم کرج
مشارکت در ساخت مرغداری در شهرستان خاش
زمین: 1,360 متر
سوله: 0 متر
، شهرستان ها
فروش ملک صنعتی در شهرک زاویه
زمین: 2,400 متر
سوله: 1,000 متر
، منطقه صنعتی زاویه
تماس با سوله یاب ارسال پیام در واتس اپ