اجاره انبار در مجموعه در بزرگراه لشگری
زمین: 12,000 متر
سوله: 800 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره سوله نیمه بهداشتی بر فتح
زمین: 5,000 متر
سوله: 1,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش در ایرانخودرو
زمین: 330 متر
سوله: 220 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره در فتح جنوب
زمین: 4,500 متر
سوله: 3,000 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره انبار در مجموعه
زمین: 10,000 متر
سوله: 820 متر
، محدوده جنوب تهران
اجاره در آیت اله سعیدی
زمین: 1,000 متر
سوله: 870 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش و اجاره در شهرک صنعتی شمس آباد
زمین: 2,450 متر
سوله: 1,000 متر
قم، شهرک صنعتی شمس آباد
فروش تجاری در 17 شهریور
زمین: 120 متر
سوله: 120 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش ملک تجاری-اداری در خیابان قزوین
زمین: 107 متر
سوله: 100 متر
تهران، خیابان قزوین
ملک اداری نبش در 17 شهریور
زمین: 140 متر
سوله: 110 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره در مجموعه صنعتی در شهریار
زمین: 16,000 متر
سوله: 220 متر
شهریار، سعیدآباد شهریار
فروش تجاری در چهارراه ایران خودرو
زمین: 70 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش ملک صنعتی در شهرک صنعتی کوه سفید قم
زمین: 2,485 متر
سوله: 358 متر
، شهرستان ها
فروش در منطقه شورآباد
زمین: 28,000 متر
سوله: 7,480 متر
تهران، شورآباد
اجاره چهاردیواری مسقف در شهریار
زمین: 2,900 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش چهاردیواری در خیابان پرسی گاز
زمین: 300 متر
سوله: 0 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش بر جاده مخصوص
زمین: 1,000 متر
سوله: 150 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش پرورش مرغ گوشتی در شهرستان نکا
زمین: 10,000 متر
سوله: 2,200 متر
، شهرستان ها
اجاره در مجموعه صنعتی در شورآباد
زمین: 25,000 متر
سوله: 600 متر
، محدوده شرق تهران
فروش ملک صنعتی در قم
زمین: 2,500 متر
سوله: 300 متر
، شهرستان ها
تماس با سوله یاب ارسال پیام در واتس اپ