اجاره صنعتی در شهرک استقلال
زمین: 300 متر
سوله: 180 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره اداری در شهرک استقلال
زمین: 0 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش چهاردیواری در جاده مخصوص
زمین: 5,000 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
اجاره صنعتی در فتح 29
زمین: 250 متر
سوله: 150 متر
تهران، جاده قدیم کرج
اجاره صنعتی در فتح 29
زمین: 225 متر
سوله: 230 متر
تهران، جاده قدیم کرج
فروش صنعتی در شهرقدس
زمین: 2,150 متر
سوله: 900 متر
تهران، شهر قدس
فروش صنعتی در 17 شهریور
زمین: 400 متر
سوله: 210 متر
تهران، خیابان 17شهریور
اجاره سوله در منطقه گل حصار
زمین: 600 متر
سوله: 200 متر
تهران، سایر
فروش صنعتی در بزرگراه فتح
زمین: 5,000 متر
سوله: 200 متر
تهران، جاده قدیم کرج
مشارکت در ساخت مرغداری در شهرستان خاش
زمین: 1,360 متر
سوله: 0 متر
، شهرستان ها
فروش ملک صنعتی در شهرک زاویه
زمین: 2,400 متر
سوله: 1,000 متر
، منطقه صنعتی زاویه
فروش زمین در شهرک صنعتی در همدان
زمین: 1,180 متر
سوله: 0 متر
، شهرستان ها
اجاره سوله در باباسلمان شهریار
زمین: 130 متر
سوله: 130 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش و اجاره سوله طبقاتی مناسب بسته بندی گوشت و مرغ
زمین: 1,400 متر
سوله: 1,200 متر
، شهرک صنعتی نظرآباد
اجاره دو سوله صنعتی در 17 شهریور
زمین: 3,600 متر
سوله: 2,500 متر
تهران، خیابان 17شهریور
فروش کارخانه لبنیات و آبمیوه در شهرک صنعتی نظرآباد
زمین: 8,000 متر
سوله: 5,000 متر
، شهرک صنعتی نظرآباد
فروش سوله بهداشتی-غذایی در شهرک نظرآباد
زمین: 1,680 متر
سوله: 700 متر
، شهرک صنعتی نظرآباد
فروش صنعتی با تجهیزات در شهرک صنعتی نظرآباد
زمین: 7,800 متر
سوله: 5,000 متر
، شهرک صنعتی نظرآباد
فروش تجاری نوسازدر مجتمع تجاری در مهرشهر کرج
زمین: 31 متر
سوله: 0 متر
، محدوده کرج تا قزوین
تماس با سوله یاب ارسال پیام در واتس اپ