فروش 250 متر زمین در فتح
برای فروش
فروش 250 متر زمین در فتح
زمین: 250 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده قدیم کرج
400متر زمین خالی در جاده مخصوص
برای فروش
400متر زمین خالی در جاده مخصوص
زمین: 400 متر
سوله: 0 متر
تهران، جاده مخصوص کرج
فروش 250متر سوله در شهر قدس
برای فروش
فروش 250متر سوله در شهر قدس
زمین: 250 متر
سوله: 250 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش واجاره 225متر سالن در شهر قدس
برای فروش
فروش واجاره 225متر سالن در شهر قدس
زمین: 225 متر
سوله: 225 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 1418 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش 1418 متر زمین در شهر قدس
زمین: 1,418 متر
سوله: 300 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 450متر تجاری در شهر قدس
برای فروش
فروش 450متر تجاری در شهر قدس
زمین: 450 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش400 متر سوله در شهریار
برای فروش
فروش400 متر سوله در شهریار
زمین: 400 متر
سوله: 400 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 330متر در بابا سلمان
برای فروش
فروش 330متر در بابا سلمان
زمین: 1,150 متر
سوله: 330 متر
حسن آباد، شمس آباد
فروش2300 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش2300 متر زمین در شهر قدس
زمین: 2,300 متر
سوله: 300 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش2000متر زمین در شهریار
برای فروش
فروش2000متر زمین در شهریار
زمین: 2,000 متر
سوله: 300 متر
، منطقه صنعتی شهریار
فروش 353متر سوله در شهریار
برای فروش
فروش 353متر سوله در شهریار
زمین: 353 متر
سوله: 0 متر
، منطقه صنعتی شهریار
اجاره 600متر سوله در شهر قدس
برای اجاره
اجاره 600متر سوله در شهر قدس
زمین: 2,500 متر
سوله: 600 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش 800 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش 800 متر زمین در شهر قدس
زمین: 800 متر
سوله: 0 متر
تهران، گرمدره
فروش250متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش250متر زمین در شهر قدس
زمین: 250 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
اجاره 650متر سوله در شهر قدس
برای اجاره
اجاره 650متر سوله در شهر قدس
زمین: 2,400 متر
سوله: 650 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش3130متر  زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش3130متر زمین در شهر قدس
زمین: 3,130 متر
سوله: 1,100 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش800متر زمین تا متراژ500متر در شهر قدس
برای اجاره
فروش800متر زمین تا متراژ500متر در شهر قدس
زمین: 800 متر
سوله: 800 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش1000متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش1000متر زمین در شهر قدس
زمین: 1,000 متر
سوله: 660 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش9000 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش9000 متر زمین در شهر قدس
زمین: 9,000 متر
سوله: 0 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان
فروش960 متر زمین در شهر قدس
برای فروش
فروش960 متر زمین در شهر قدس
زمین: 960 متر
سوله: 450 متر
قلعه حسن خان، قلعه حسن خان