021-66794136-7
تهران صنعت
شناسه ملک:

فروش 5900متر در جاده مخصوص

تهران، تهران، جاده مخصوص کرج
قیمت: 3,850,000,000 تومان
توضیحات

ملک داراری جرثقیل 20تن کیباشد 

سایر امکانات
اطلاعات تماس
021-66794136-7
0912-6985952
021-66794136
info@sooleyab.com