021-66794136-7
تهران صنعت
شناسه ملک:

اجاره انبار در جاده قدیم

، ،
توضیحات

ملک جهت  انبار میباشد ومحوطه مشاع 

سایر امکانات
اطلاعات تماس
021-66794136-7
0912-6985952
021-66794136
info@sooleyab.com